O fakultě

O Divadelní fakultě

Jsme součástí Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Naše akademie byla založená 12. září 1947, avšak 31. srpna 1959 bylo rozhodnutím vlády zrušené dělení JAMU na fakulty. Divadelní fakulta byla znovuobnovena v roce 1990 pod vedením rektorky prof. Aleny Štěpánkové-Veselé a naším prvním děkanem se stal prof. PhDr. Josef Kovalčuk. Současným děkanem je doc. Mgr. Petr Francán, který je ve funkci již druhé volební období.

Naše hlavní budova sídlí na Mozartově ulici č.1. v samém centru Brna a naše studentské repertoárové divadlo Studio Marta lze najít na Bayerově ul. Součástí JAMU je Divadlo na Orlí nebo Informační, výukové a ubytovací centrum Astorka, které sídlí na ulici Novobranská.

Nabízíme uchazečům o studium široký výběr studijních programů v bakalářském stupni studia a následně v navazujících dvouletých magisterských programech. Nabízíme ale také čtyřleté magisterské programy, do kterých lze nastoupit ihned po maturitě. Všechny naše studijní programy prošly v uplynulých letech novým akreditačním procesem.

V současné době u nás studuje přes 340 studentů a za posledních třicet let bylo do světa vysláno více než tisíc absolventů, z nichž mnozí se stali významnými představiteli českého a evropského uměleckého i společenského života.