Zahraniční oddělení

Hlavní náplní zahraničního oddělení DF JAMU je zajišťovat a podporovat mezinárodní kontakty, stejně jako i mezinárodní mobility studentů a zaměstnanců (pedagogů a administrativních pracovníků) školy. Jedná se o dlouhodobé mobility v rámci mezinárodních výměnných programů a mezinárodních dohod o spolupráci, ale i mobility krátkodobějšího charakteru formou účasti studentů a pedagogů DF JAMU na předních mezinárodních akcích v zahraničí (festivaly, konference, semináře, dílny, symposia atd.).

Zahraniční oddělení dále poskytuje mezinárodním studentům informace o možnostech studia na DF JAMU a spolupodílí se na organizaci jejich studia a pobytu na fakultě.