Uplatnění absolventů

Profesní uplatnění absolventů Divadelní fakulty JAMU je velmi různorodé a absolvent se dle absolvovaného studijního programu může uplatnit jako: herec/herečka v divadelních souborech, televizi, rozhlase, dabingu, jako moderátor, scénograf, světelný designér, vizuální umělec, performer, kostýmní výtvarník, dramaturg, režisér, dokumentarista, produkční, mistr osvětlovač, mistr zvukař, jevištní mistr, pedagog volného času, divadelní lektor v profesionálním divadle, lektor v amatérském divadle, lektor taneční a pohybové výchovy, divadelní lektor pro oblast tanečního a pohybového divadla, učitel tanečního oboru ZUŠ, učitel taneční a pohybové výchovy na ZŠ, ve školských a vzdělávacích zařízeních pro sluchově postižené děti a mládež na úrovni MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ atd. 

Absolventi DF JAMU pravidelně nachází uplatnění v českých divadlech, České televizi, produkčních společnostech, eventových agenturách, filmových a televizních studiích či muzeích. Student má možnost zaměřit své studium na konkrétní oblast, které se chce věnovat a ve které se chce v budoucnosti uplatnit. Více o našich studijních programech a specializacích zde