Celoživotní vzdělávání

V rámci celoživotního vzdělávání pořádá Divadelní fakulta JAMU různé kurzy a workshopy. Každý akademický rok probíhá na půdě fakulty Univerzita třetího věku (U3V).

Od AR 2019/2020 pořádá fakulta také program #buďjamák, který je určený pro studenty mezi 15 – 19 lety. Program #buďjamák je organizovaný ve spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity a je finančně podpořen Jihomoravský krajem. 

Během letních prázdnin pořádá DF Letní školu herecví a Letní školu muzikálu. V roce 2020 se bohužel letní školy nemohly ustučenit, ale do roku 2021 se s nimi opět počítá a těšíme se na ně!